5

Yaygın Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu

En az 6 aylık bir sürenin çoğu gününde aşırı bir kaygı ve kuruntu (kaygılı beklenti) vardır. Kişi kuruntularını denetim altına almakta güçlük çeker. Bu kaygı ve kuruntuya; huzursuzluk ya da gergin ya da sürekli diken üzerinde olma, kolay yorulma, odaklanmakta güçlük çekme, kolay kızma, kas gerginliği ve uyku bozukluğu eşlik eder. Hastalık kadınlarda erkeklerden 2 kat fazla görülür. Yaşam boyu görülme sıklığı %5-7 oranındadır. Tedavide ilaçlar ve bilişsel davranışçı terapi önemli rol oynar.