3

Trikotillomani (Saç Yolma Hastalığı)

Genellikle çocukluk ya da ergenlik döneminde başlar. En sık saç yolma şeklinde görülebileceği gibi kirpik, sakal ve kaşları da etkileyebilir. Fark edilir saç kaybı ile sonuçlanır. Tekrarlayıcı olarak saç koparma davranışının varlığı ile karakterizedir. Depresyon bu hastalıkta sık görülür.