2

Sosyal Fobi (Toplumsal Kaygı Bozukluğu)

 Kişinin başkalarınca değerlendirilebilecek olduğu toplumsal durumlarda yoğun bir kaygı ve korku duymasıdır. Kişi bu gibi toplumsal durumlarda kalınca, olumsuz bir biçimde değerlendirilecek olmaktan korkar. Titreme, terleme, kekeleme ve bakakalma gibi kaygı belirtileri göstermekten tedirgin olur. Bu kişiler başka insanların önünde konuşma, performans sergileme, insanlarla iletişime geçme konularında kaygı duyarlar ve bu durumlarla karşılaşmaktan kaçınırlar. 

Bu bozukluğun süresi en az 6 aydır. Erkek – kadın yakın oranlarda görülür. Yaşam boyu yaygınlığı %15 civarındadır. 15 yaşlarında başlar. Kronik seyirlidir. Kişinin yaşamını kısıtlayıp mesleki ve sosyal yeti yitimine neden olur.