1

Sınav Kaygısı Problemi

Öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve kişinin başarısında düşmeye yol açan kaygı olarak tanımlanır.

Endişe, tedirginlik, sıkıntı hissi, başarısızlık korkusu, huzursuzluk, titreme, taşikardi, mide bulantısı, ağız kuruluğu, karın ağrısı ve bedensel yakınmalar, dikkat ve konsantrasyon sorunları, yetersizlik ve değersizlik hissi sık görülen belirtilerdendir.

Mükemmeliyetçi-rekabetçi kişilik yapısı olanlarda sık görülür. Sosyal çevrenin bireyden beklentileri ve baskısı da sınav kaygısı oluşumunda etkilidir. 

Sınav kaygısı yaşayan öğrencinin ders başarısı düşer. Ders çalışmak istememe, erteleme, sınav ve hazırlığı konusunda konuşmayı reddetme vardır. Dikkat bozulur, odaklanmada sorun yaşanır. Fiziksel yakınmalarda (karın ağrısı, mide bulantısı, yeme düzensizliği …) artış gözlenir. Çok çalışılmasına rağmen performans düşüklüğü kaygının varlığını gösterir.

Tedavide kaygının azalmasına yönelik ilaç tedavileri yanı sıra psikoterapi de önemli rol oynar.