1

PostPartum Psikoz (Doğum Sonrası Psikozu)

Doğum sonrası ortaya çıkan ve sıklıkla depresyon, hezeyanlar ve annede kendisine ya da bebeğe zarar verme düşünceleri ile seyreder. Bazı anneler bu düşüncelerini eyleme dönüştürebildiklerinden intihar ya da bebeğe zarar verme düşünceleri kontrol edilmelidir.

Her 1000 doğumdan birinde görülme sıklığındadır. Genelde doğumdan sonraki ilk haftalarda başlar. 

Riskleri nedeniyle bir psikiyatrik acil durumdur. Tedavi sonrası yüksek oranda iyileşme gözlenir.