1

Paranoid Bozukluk (Hezeyanlı Bozukluk)

Gerçekte olmadığı halde olduğuna inanılan bir inancın varlığı ile seyreder. Sanrılar; kötülük görme, kıskançlık, erotomanik (kendisinden daha yüksek konumda ya da ulaşılması zor konumda olan bir kişinin kendisi ile aşk yaşadığı düşüncesi), somatik (bedensel bir kusur, eksiklik düşüncesi), grandiyöz (büyüklük, çok güçlü bilgili yetenekli olduğu düşünceleri) içerikte olabilir. 

Başlangıç yaşı çoğunlukla orta-geç erişkinlik dönemidir. Yaşam boyu yaygınlığı % 0.1 civarındadır. Bu hastaların çoğu bu sanrıları benliklerine uygun biçimde yaşantıladıkları için tedavi arayışları veya gereksinimleri olmaz. Daha çok sanrılarının muhatapları veya çevresinde yarattığı sorunlar üzerine tedavi ortamlarına gelmeleri sağlanır. Tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara yol açabilir.