1

Major Depresyon

Depresyon psikiyatrik hastalıklar içinde en yaygın olarak görünen ve en çok yeti yitimine neden olan hastalıktır. Doğru tanı konulmadığında ve tedavi edilmediğinde ciddi bir toplum sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Her yaşta görülebilir ancak orta yaşlarda ve özellikle 25-44 yaşları arasında daha sık izlenmektedir. Ülkemizdeki depresyon yaygınlığı %8-20 arasında bulunmuştur. Kadınlarda erkeklerin 2 katıdır. 

Hastalık depresifduygu duruma eşlik eden tüm yaşamsal aktivitelere karşı ilgi, zevk kaybı ile yorgunluk, iştah ve uyku bozuklukları, enerji kaybı, sinirlilik, dikkat ve konsantrasyon sorunları, yineleyici ölüm ve intihar düşünceleri ile karakterize mesleki ve toplumsal alanda işlev kaybına yol açan bir ruh sağlığı sorunudur. 

Genetik, çevresel ve kişisel birçok faktör depresyonun ortaya çıkmasında ve seyrinde rol oynar.

Tedavide ilaçlar yanında psikoterapi yöntemleri ve EKT (Elektrokonvülsif terapi) kullanılır.