4

Kleptomani (çalma hastalığı)

Kişisel kullanım için ya da parasal değeri açısından gereksinilmeyen nesneleri çalma dürtülerine karşı birey, yineler biçimde karşı koyamamaktadır. Genel popülasyonda çok ender rastlanır (%0,3-0,6 arasındadır) kadın erkek oranı 3:1 dir. Birey davranışlarının anlamsız ve hatalı olduğunun farkında olsa da çalma dürtüsüne engel olamaz.