1

İki Uçlu DuyguDurum Bozukluğu (Bipolar Bozukluk)

Genellikle haftalar, tedavi edilmediğinde aylarca sürebilen depresyon ve mani nöbetleriyle karakterize bir hastalıktır. Depresyon dönemlerinde mutsuzluk, isteksizlik, enerjisizlik, uyku ve iştah sorunları, öz güven eksikliği, cinsel istekte azalma mani dönemlerinde ise hareketlilik, çok konuşma, enerji artışı, öz güvende artış, çok para harcama, cinsel istekte artma, sinirlilik dikkati çeker. Atak dönemleri dışında kişi normale döner. Atak sıklığı yılda birkaç kez olabileceği gibi uzun yıllar ataksız dönemler de olabilir. Bazen ataklara şüphecilik, kuşkuculuk ve sesler duyma(halüsinasyon) da eşlik eder. 

Yaşam boyu yaygınlığı %1.8 gibidir. Kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görülür. Başlangıç yaşı 20-25 arasındadır.

Tedavide ana unsur ilaçlardır. Destekleyici psikoterapi, sosyal ve aile desteğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, rehabilite edici uygulamalar ve yeni ataklardan hastayı korumak için koruyucu tedavide önemlidir.