3

Hastalık Kaygısı Bozukluğu

Bu kişiler ağır bir hastalığı olduğunu ya da olacağını düşünüp dururlar. Bedensel belirtileri yoktur ya da yoğunluğu hafif düzeydedir. Sağlıkla ilgili yoğun bir kaygı yaşarlar ve sağlık durumlarıyla ilgili hemen paniğe kapılırlar. Hastalıklarıyla ilgili uğraşıp dururlar ve korkulan özgül hastalık süreç içinde değişiklik gösterebilir. Hekimin belirtilerini gidermeye yönelik girişimleri aksine kaygılarını arttırabilir. Sosyal ve mesleki işlevsellikleri bozulabilir. Genel popülasyonda görülme sıklığı %1.3- 10 arasındadır. Erkeklerle kadınlarda benzer sıklıkta görülür. Tedavide ilaç tedavileri yanı sıra bilişsel davranışçı tedavi yöntemleri uygulanır.