4

Dönüştürme (konversiyon) Bozukluğu

Bu rahatsızlıkta bir ya da birden çok motor veya duyusal işlev belirtileri ortaya çıkar. Motor belirtiler güçsüzlük ya da paralizi, yürüyüş bozuklukları ve anormal uzuv postürleri olabilir. Duyusal belirtiler ise azalmış ya da yok olmuş deri duyumu, görme ya da işitmeyi içerir. Anormal uzuv titremeleri epileptik nöbeti andırabilir. Senkop ya da koma benzeri yanıtsızlık dönemleri görülebilir. Klinik bulgular nörolojik bir hastalıkla ya da genel tıp durumuyla açıklanamaz. Nörolojik hastalıkla uyumsuzluğa dair belirgin kanıt gösteren klinik bulgular olmalıdır. Birkaç ilişkili özellik bu bozukluğun tanısını destekleyebilir. Başlangıç doğasında psikolojik ya da fiziksel olan sıkıntı ya da travma ile ilişkilendirilebilir. Fakat olmaması tanıyı dışlamaz. Bozukluğun gerçek sıklığı bilinmemektedir. Çevresel, genetik ve fizyolojik etkenler risk belirleyicidirler. Kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat fazla görülür. Tedavisinde ilaç yanı sıra psikoterapi önemli rol oynamaktadır.