6

Distimik Bozukluk

En az 2 yıl süren, ağır olmayan depresif duygu durumla karakterize, iştahsızlık ya da aşırı yeme, uykusuzluk ya da aşırı uyku, düşük enerji düzeyi, düşük benlik saygısı, umutsuzluk düşünceleri ve dikkat konsantrasyon sorunları ile seyreder.

Distimi %3-5 sıklıktadır. Kadınlarda 2 kat fazla görülür. Genç yaşta daha yaygındır. Majör depresyon tanısı alan kişilerin birinci derece akrabalarında görülme olasılığı yüksektir. 

Tedavide ilaçlar, destekleyici- bilişsel davranışçı terapi yöntemleri kullanılır.