3

Bulimiya Nervoza

 Benzer koşullarda , benzer sürede, çoğu kişinin yiyebileceğinden açıkça daha çok yiyeceği, ayrı bir zaman biriminde yeme dönemleri vardır. Bu dönemlerde kişi yemek yemeyle ilgili denetimin kalktığını hisseder. Kilo almaktan kaçınmak için kendini kusturmaya çalışır. Laksatif ya da idrar söktürücü ilaç kullanımına yönelebilir. Neredeyse hiç yememe ya da aşırı spor yapma gibi uygunsuz davranışlarda bulunabilir. Kendilik algısı bozulmuştur. 

Bulimiya nervozası olan bireyler tipik olarak normal ağırlık ya da aşırı kilolu ağırlık aralığındadır. Genç kadınlar arasında sıklığı %1-%5 arasındadır. Kadın erkek oranı 10:1 dir. Mizaçsal, çevresel, genetik ve fizyolojik faktörler risk ve prognostik (hastalığın seyri hakkındaki öngörü) faktörleri belirler. Sosyal ve mesleki işlevselliği olumsuz şekilde etkileyebilir.

Yeme bozukluklarının tedavisinde ilaç tedavisi yanı sıra psikoterapi de önemli rol oynamaktadır.