4

Bedensel Belirti Bozukluğu

 Sıkıntı veren ya da günlük yaşamı önemli ölçüde kesintiye uğratan bir ya da birden çok bedensel belirti vardır. Çoğunlukla ağrı olsa da baş dönmesi şeklinde özgül olmayan belirtiler de görülebilir. Belirtiler bir tıbbi durum ile ilişkili olabilir ya da olmayabilir. Bu bireyler hastalıkla ilgili yüksek düzeyde kaygı duyma eğilimindedirler. Bedensel belirtilerini aşırı derecede tehdit edici, zararlı ve sorun oluşturucu olarak algılarlar ve sağlıklarıyla ilgili en kötüsünü düşünürler. Rahatsızlıkları ile ilişkili tersine kanıtlar olsa da yine de belirtilerinden korkarlar. Sağlıkla ilgili hayat kaliteleri hem fiziksel hem de ruhsal olarak çoğunlukla bozulmuştur. Birden çok hekime giderek yardım talebinde bulunabilirler. Tıbbi yaklaşımlara dirençlidirler ve bu yaklaşımlar semptomlarının daha da alevlenmesine neden olabilir.

Yaygınlığı genel popülasyonda %5-7 arasında olduğu düşünülmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Tedavisinde ilaç tedavisi yanı sıra psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır.