1

Anoreksiya Nervoza

Kişi enerji alımını ciddi bir şekilde kısıtlar. Vücut ağırlığı kişinin yaşı, cinsiyeti, beden sağlığı bağlamında belirgin derecede düşüktür. Birey kilo almaktan ya da şişmanlamaktan çok korkar ve bu korku nedeniyle düşük vücut ağırlığında olmasına rağmen kilo almayı güçleştiren bir tutum sergiler. Kişinin vücut ağırlığını ve şeklini algılamasında bozukluk görülür. 

2 farklı tipi vardır.

  • Kısıtlayıcı Tür: Kişi daha çok diyet yaparak, neredeyse hiç yemek yemeyerek ya da aşırı spor yaparak kilo kaybeder.

  • Tıkınırcasına Yeme/Çıkarma türü: Tıkınırcasına yeme ya da çıkarma. Kişi kendisini kusturur. İç sürdüren (laksatif) ilaçlar, idrar söktürücü ilaçlar ya da lavmanın yanlış yere kullanımı görülür. 

Genç kadınlar arasında anoreksiya nervoza sıklığı  % 0.4 tür. Kadın erkek oranı 10:1 dir.

Mizaç, genetik ve fizyolojik etkenler, kültürel faktörler risk ve prognoz belirleyicileridir. Hastalık bireyde sosyal izolasyon yaratabilir. Akademik ya da kariyer potansiyelini olumsuz şekilde etkileyebilir.